Bakgrund till boken                                                                                             tillbaka

Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids
                                                                        

Tillsammans beslutade vi, representanter från de fyra fackförbunden Lärarförbundet, ZIMTA, Vårdförbundet och ZINA, att gemensamt bidra med något för att nå den visionen. Beslutet togs på en konferens år 2003 där vi träffats för att dra upp riktlinjer och planera vårt fortsatta samarbete under de kommande åren.

Vi har inom våra yrken, som sjuksköterskor och lärare och genom vårt fackliga engagemang, mött både barn och vuxna, som på olika sätt drabbats av hiv/aids. Efter att under flera år ha arrangerat konferenser och informationstillfällen kring temat hiv/aids för våra fackliga medlemmar i Vårdförbundet och Lärarförbundet beslutade vi att göra en bok om hiv/aids som framförallt vände sig till barn och ungdomar. Orsaken var att vi sett

  • att kunskapen om hiv/aids bland såväl vuxna som barn och ungdomar, framförallt i Sverige, är bristfällig
  • att utbudet av läromedel för elever i grundskolan, såväl i Sverige som i Zimbabwe, är närmast obefintligt och
  • att informationsmaterial inom hälso- och sjukvården saknas

Vårt syfte var också att stärka det fackliga samarbetet och samhörigheten genom att tillsammans producera en bok.

Två representanter för Lärarförbundet i Västmanland och tre från Vårdförbundet i Västmanland reste hösten 2005 till Mutare i Zimbabwe. I denna lilla stad vid gränsen till Moçambique har vi, sedan många år tillbaka, våra fackliga samarbetspartners, ZIMTA och ZINA. Tillsammans drog vi upp riktlinjer och fördelade arbetet inför en workshop i Sverige i juni 2006 där målet var en gemensam bokproduktion.

 

Vi beslutade att gå ut till elever i årskurserna 3-9 i Sverige och Zimbabwe och be dem skriva frågor, funderingar och dikter om hiv/aids. Vi beslutade också att försöka träffa barn och vuxna, som lever med hiv/aids, och samtala med dem för att lära känna och försöka förstå människorna och verkligheten bakom tidningarnas rubriker och faktaartiklar.

Så vidtog ett idogt arbete i båda länderna. I juni 2006 träffades vi, som planerat i Sverige, för att under sex hektiska dagar sammanställa materialet och planera för det fortsatta arbetet.

Idéer, skrivna berättelser och bokens upplägg diskuterades till långt inpå nätterna. Representanter för fyra fackförbund och två yrkesgrupper från två sinsemellan olika länder förväntades dra åt samma håll och komma till en gemensam ståndpunkt för att nå ett gemensamt mål. En bok där barn kan få svar på sina frågor om hiv/aids.

Vi beslutade att boken skulle ges ut på svenska/engelska i Sverige för att kunna användas som läromedel i engelska och för att nå dem som inte behärskar svenska språket helt. I Zimbabwe ges boken ut på shona/engelska för att stärka det inhemska
språket shona och på så sätt få en lärobok på modersmålet.

Efter 1,5 års arbete är vår bok färdig för utgivning i Sverige och Zimbabwe. Vi hoppas och tror att den ska nå ut till många läsare och bidra till att öka kunskapen om hiv/aids och minska stigmatiseringen av de drabbade.