tillbaka

Beställning av boken  

Boken kostar 70 kr + porto enl. postens portotabell  (250g) för enstaka ex.

Vid beställning av 10 ex eller fler kostar boken 60 kr + porto.

Beställning kan ske via Lärarförbundets lokalavdelning i Västerås. Sätt  in summan på postgirokonto 690143-3, Lärarförbundet, Västerås U1 c/o Hillivi Borgh.

Märk talongen ”Att leva tillsammans i en värld med hiv/aids”.

Glöm inte att uppge namn, adress och telefonnummer.

Vill du hämta böckerna själv, ring 0222-10968 eller 070-7510968.

För ytterligare information välkommen att kontakta:

Lärarförbundet;

Monica Hildingstam monica.hildingstam@swipnet.se

Marie Viberg tobbemia@telia.com

Vårdförbundet;

Maria Sundell maria.sundell@ltv.se

Päivi Karmakar paivi.karmakar@ltv.se