Glimtar ur boken                                                                                                                                 tillbaka

 
 

Till dig som står i början av livet...........

Till dig som är vuxen...........................

Förord från Sverige..............................

Förord från Zimbabwe..........................

Det Röda Bandet................................

Chipo – en berättelse..........................

Den afrikanska solen...........................

En reseberättelse från Zimbabwe..........

Vad tänker du på när du hör orden hiv/aids?...........................................

Hur kom hiv/aids till från början?..........

Hivsjukdomens olika stadier.................

Virus och bakterier – en serie...............

Att finna hopp inför framtiden..............

Organisationer i Zimbabwe..................

 

Vilka symptom ger hiv/aids?.................

Hur vet man om man har hiv/aids?........

Kan man bota hiv/aids?.......................

Vilken hjälp får en hivsmittad pojke
eller flicka i Sverige............................
Frågor och svar..................................

Mormor – en berättelse.......................

Vad händer i länder där många
människor är drabbade av hiv/aids?......

Att lära sig leva med hiv/aids..............

Möte på ett kafé – en berättelse..........

Svenska organisationer.......................

Förordningar......................................

Arbetsuppgifter..................................

Redaktionsgrupper. Ett tack till…
och sponsorer…..................................

 

Hur många människor i världen är hivsmittade?......................................
Greater – en berättelse.......................

Barns rättigheter................................

Världsaidsdagen.................................

Dikter...............................................

En journal – en berättelse...................

Vad ska du göra för att må bra?...........

Vad kan du äta för att må bra?.............

Minnesböcker.....................................

Vad är hiv/aids?.................................

Smittar hiv/aids?................................

Hur smittar hiv/aids?..........................

Hiv/aids smittar inte..........................

Det är inte farligt att ha en vän...........