Länkar
till myndigheter, organisationer föreningar eller företag
som omnämns i eller har anknytning till boken
 

tillbaka

Afrikagrupperna www.afrikagrupperna.se
Ahl Orginahl (vårt tryckeri)
www.ahloriginahl.se
AVERT internationell biståndsorganisation www.avert.org
FN www.fn.se eller www.un.org
FN:s globala nätverk för utveckling www.undp.se
FN:s organisation för AIDS, UNAIDS www.unaids.org
För unga hivpositiva www.unghiv.se
Global Virtual University www.gvu.unu.edu
Hiv-Sverige, förening för hivpositiva och anhöriga www.hiv-sverige.se
Individuell Människohjälp, IM www.manniskohjalp.se
Landstinget Västmanland www.ltvastmanland.se
LO TCO:s biståndsnämnd www.lotcobistand.org
Lärarförbundet www.lararforbundet.se
Millenniemålen (FN och UNDP) www.millenniemalen.se
Noaks Ark och Röda Korset www.noaksark.redcross.se
Plan Sverige www.plansverige.org
RFSL Riksförbundet för sexuellt likaberättigande www.rfsl.se
Rädda Barnen www.rb.se
Socialstyrelsen www.socialstyrelsen.se
Statens folkhälsoinstitut www.fhi.se
TCO Tjänstemännens central-organisation www.tco.se
World Aids Day (på engelska) www.wad.se
World Aids Day (på svenska) www.worldaidsday.org
Vårdförbundet www.vardforbundet.se
Världsaidsdagen www.varldsaidsdagen.se
Världshälsoorganisationen WHO www.who.int/en/
Zimbabwe AIDS network www.zan.co.zw