Från idé till bok                                                                                        tillbaka
2003 Under en planeringskonferens med ZINA, ZIMTA, Vårdförbundet och Lärarförbundet tas ett beslut att
arbeta för att tillsammans producera en bok för barn och ungdomar om hiv/aids.

bilder

2004

ansöker vi om bidrag från LO-TCOs biståndsnämnd för produktionen inför 2006.

 

Nu börjar arbetet med att samla in material till boken, intervjuer, svenska barn, ställer frågor, insamling av fakta bilder.

I november 2005 görs två resor till Zimbabwe med representanter från Vårdförbundet och Lärarförbundet för att börja göra en mer detaljerad plan för boken tillsammans med Zina och Zimta. Under resorna görs även hembesök, besök på sjukhus, skolor och myndigheter i Zimbabwe.

 

 

bilder

2005

bilder

2006

Under våren pågår ett intensivt arbete i alla fyra organisa-tionerna och även tillsammans i respektive land.

 

Under två veckor i juni arbetar vi vidare med bl a  en workshop på Tärna folkhögskola där alla fyra organisationerna sammanstrålar för att konkret arbeta med boken. Texter skrivs, översätts, allt ska skrivas in i ordbehandlingsprogram, bilder ska väljas ut och vår gemensamma bok börjar växa fram.

En bokgrupp utses i varje organisation som har huvudansvaret för det fortsatta arbetet.

Ett intensivt arbete pågår under hösten, kontakter med tryckeriet, sponsorer för tryckningen, marknadsföring, korrekturläsning och mycket annat. I detta arbete är många engagerade.
Den 3 november bestäms det slutliga materialet!

 

 

2007 Nu börjar vi se en slutprodukt! Men mycket arbete återstår
ännu. ISBN-nummer ska sökas, kontakt med Skatte-myndigheten, ny offert från tryckeriet,komplettering av bilder, och en mängd översättningsarbete mellan de olika språken

23-26 februari träffas de svenska bokgrupperna för att göra den slutliga sammanställningen av materialet, ett råmanus växer fram.

Efter korrekturläsning skickas råmanusen till Zimbabwe den 1 april. Nu startar ett intensivt arbete för bokgrupperna där. Alla texter ska granskas och översättas till shona. Vi har en del problem med postgången. Grupperna träffas varje fredag under en hektisk period.

I april bestäms även priset på boken och de båda releasekonferenserna planeras, i augusti i Sverige och oktober i Zimbabwe.

I maj får vi ett korrektur från tryckeriet och en fråga kommer från våra kollegor i Zimbabwe; kan någon komma ner och hjälpa oss med att få in översättningarna digitalt.
Hastigt bestäms att halva bokgruppen från Lärarförbundet åker ner i juli för att tillsammans med bokgrupperna där skriva in alla översättningar. Mia och Marita åker till Mutare 2-10 juli.

24 augusti har vi releasekonferens på Kyrkbacksgården i Västerås!

 

 


bilder

bilder


bilder

Bakgrund Här kan du läsa en sammanfattning av bakgrunden till boken.