tillbaka
Vi vill framföra vårt varma Tack till

Annkristin Lehto som ritat några vackra bilder

Mike Banes som varit ovärderlig då han korrekturläst och rättat de engelska texterna

Viktoria Ahl som lagt ner otroligt med tid på layout och tryckning av boken

 läkarna Rugare Abigail Kangwende och Jan Smedjegård

 kurator Christina Ralsgård

Alla som korrekturläst våra texter

sist men inte minst alla barn som bidragit med sina levnadsöden, dikter och frågor
samt de vuxna som delat med sig av sina liv – utan er hade det varit omöjligt att göra denna bok

AVERT för deras bild på hiv-viruset

Produktionen har gjorts möjlig genom stöd och bidrag från LO-TCO biståndsnämnd.

Namnen på en del av personerna och fakta i en del av berättelserna har ibland ändrats
för att skydda identitet där så önskats. De personer som förekommer i boken
har gett sitt tillstånd till att medverka i text och bild.

Foton – privat

Fakta UNAIDS, Riksförbundet för hivpositiva, Socialstyrelsen m fl

 

 

Sponsorer

Rädda Barnen
Zimta genom Lärarförbundet
Vårdförbundet
Västerås Stift
Roche AB
Glaxo SmithKline AB
Kjell Kampe/Amadeus Kultur- och Språkmöten